ΛΟΣΤΟΙ (ΠΑΡΑΜΙΝΕΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ

1,0m ΡΑΒΔ. ΣΤΑΛ     25χιλ

19,80 €

1,2m ΡΑΒΔ. ΣΤΑΛ     25χιλ

23,55 €

1,5m ΡΑΒΔ. ΣΤΑΛ     25χιλ

28,60 €

1,2m ΕΞΑΓΩΝΑ         24χιλ

40,95 €

1,5m ΕΞΑΓΩΝΑ         24χιλ

50,85 €


Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνετε ο ΦΠΑ.
Σε όλες τις αναγραφόμενες τιμές επιδέχεται έκπτωση εκτός προσφορών.

Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes